Tuyển dụng 01 Nhân Viên Thủ Kho Tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Dangtin

Moderator
Tên công ty / Tổ chức
Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu Gốm sứ Dohacemex
Mức Lương
7.000.000 đ/tháng
Người liên hệ
Thu Trang
Điện thoại
0347032184
Địa chỉ liên hệ
Cụm Công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An, ấp Bình Chánh, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
- Chịu trách nhiệm trực tiếp công tác quản lý kho vật tư thiết bị, phụ tùng tại Dự án:
+ Thực hiện xuất nhập kho vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất theo đúng quy trình quản lý kho của Công ty ban hành.
+ Theo dõi cấp phát vật tư theo từng hạng mục công việc yêu cầu, nhằm giúp cho công tác quản lý của Trưởng dự án.
+ Theo dõi, đối chiếu vật tư, phụ tùng thu hồi tại Dự án và công tác bàn giao về kho tổng của Công ty theo quy định.
- Tổng hợp, theo dõi và kiểm soát trực tiếp công tác hành chính:
+ Theo dõi chấm công tại Dự án.
+ Công tác theo dõi công, giấy xin nghỉ, ăn ca, nhà ở của chi nhánh.
+ Công tác ghi sổ giao ca sản xuất.
+ Công tác giấy tờ ra vào nhà máy, liên hệ với Công ty về các giấy tờ liên quan.
- Biết cách kết nối với các bộ phận liên quan để hoàn thành công việc được giao.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nguồn, lấy từ vieclamtot.com​
 
Bên trên