• Raovatbienhoa.vn (Chợ tốt biên hòa) là Website cho phép Thành viên khi tham gia được phép đăng tin miễn phí (TUYỂN DỤNG - TÌM VIỆC LÀM - MUA BÁN THANH LÝ). Do đó tất cả mọi nội dung mà Bạn đăng tải lên, Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho nội dung hình ảnh mình đăng lên..Nghiêm cấm TRUYỀN TẢI mọi thông tin XẤU, TIÊU CỰC hoặc Kinh doanh dịch vụ vi phạm pháp luật...
  • Nhận đặt Textlink và Banner (Bấm tham khảo chi tiết) >> bonphuong8888@gmail.com
  • Nhận đăng tin tuyển dụng việc làm khu vực Đồng nai MIỄN PHÍ >> Liên hệ: bonphuong8888@gmail.com

Dịch vụ ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ

Số điện thoại
0902868649
Họ & Tên
NGỌC LINH
Địa chỉ liên hệ
hồ chí minh
Email liên lạc
giaoducvietnam09@gmail.com
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ
(phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính)

Học viện Tài chính tuyển sinh khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thẩm định giá với nội dụng như sau:

1. Đối tượng đào tạo:

- Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

- Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về khóa học

2. Nội dung đào tạo: Bao gồm 07 học phần:

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy, thiết bị

- Thẩm định giá doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình3. Học phí: 4.500.000đ/người;

4. Giảng viên: Khóa học sẽ do các chuyên gia có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá ở Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy.

5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá do Học viện Tài chính cấp.( Chứng chỉ là điều kiện cần để đăng ký dự thi và cấp Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức)


6. Thủ tục hồ sơ nhập học:

- Phiếu đăng ký học( theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp cao nhất( công chứng)

- 03 hình 3x4 ( ghi rõ họ tên, ngày sinh)

- 01 CCCD/CMND( công chứng)


7. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CALL/ZALO: 0902 86 86 49 NGỌC LINH, PHÒNG ĐÀO TẠO


Khóa học thẩm định giá,chứng chỉ thẩm định giá,học thẩm định giá,thẩm định giá,đăng ký học,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ
(phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính)

Học viện Tài chính tuyển sinh khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thẩm định giá với nội dụng như sau:

1. Đối tượng đào tạo:

- Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

- Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về khóa học

2. Nội dung đào tạo: Bao gồm 07 học phần:

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy, thiết bị

- Thẩm định giá doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình3. Học phí: 4.500.000đ/người;

4. Giảng viên: Khóa học sẽ do các chuyên gia có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá ở Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy.

5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá do Học viện Tài chính cấp.( Chứng chỉ là điều kiện cần để đăng ký dự thi và cấp Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức)


6. Thủ tục hồ sơ nhập học:

- Phiếu đăng ký học( theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp cao nhất( công chứng)

- 03 hình 3x4 ( ghi rõ họ tên, ngày sinh)

- 01 CCCD/CMND( công chứng)


7. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CALL/ZALO: 0902 86 86 49 NGỌC LINH, PHÒNG ĐÀO TẠO


Khóa học thẩm định giá,chứng chỉ thẩm định giá,học thẩm định giá,thẩm định giá,đăng ký học,
THI CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ
 
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ
(phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính)

Học viện Tài chính tuyển sinh khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thẩm định giá với nội dụng như sau:

1. Đối tượng đào tạo:

- Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

- Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về khóa học

2. Nội dung đào tạo: Bao gồm 07 học phần:

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy, thiết bị

- Thẩm định giá doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình3. Học phí: 4.500.000đ/người;

4. Giảng viên: Khóa học sẽ do các chuyên gia có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá ở Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy.

5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá do Học viện Tài chính cấp.( Chứng chỉ là điều kiện cần để đăng ký dự thi và cấp Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức)


6. Thủ tục hồ sơ nhập học:

- Phiếu đăng ký học( theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp cao nhất( công chứng)

- 03 hình 3x4 ( ghi rõ họ tên, ngày sinh)

- 01 CCCD/CMND( công chứng)


7. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CALL/ZALO: 0902 86 86 49 NGỌC LINH, PHÒNG ĐÀO TẠO


Khóa học thẩm định giá,chứng chỉ thẩm định giá,học thẩm định giá,thẩm định giá,đăng ký học,
THI CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ 2023 Ở ĐÂU?
 
ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ THẨM ĐỊNH GIÁ
(phục vụ kỳ thi thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài Chính)

Học viện Tài chính tuyển sinh khóa đào tạo về Nghiệp vụ Thẩm định giá với nội dụng như sau:

1. Đối tượng đào tạo:

- Người có nhu cầu dự thi để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá.

- Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về khóa học

2. Nội dung đào tạo: Bao gồm 07 học phần:

- Pháp luật áp dụng trong lĩnh vực giá và thẩm định giá

- Nguyên lý hình thành giá cả thị trường

- Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá máy, thiết bị

- Thẩm định giá doanh nghiệp

- Thẩm định giá Tài sản vô hình3. Học phí: 4.500.000đ/người;

4. Giảng viên: Khóa học sẽ do các chuyên gia có kiến thức lý luận và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý giá và thẩm định giá ở Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường đại học Luật, Trường Đại học Tài chính và Quản trị kinh doanh tham gia giảng dạy.

5. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Thẩm định giá do Học viện Tài chính cấp.( Chứng chỉ là điều kiện cần để đăng ký dự thi và cấp Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức)


6. Thủ tục hồ sơ nhập học:

- Phiếu đăng ký học( theo mẫu)

- Bằng tốt nghiệp cao nhất( công chứng)

- 03 hình 3x4 ( ghi rõ họ tên, ngày sinh)

- 01 CCCD/CMND( công chứng)


7. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CALL/ZALO: 0902 86 86 49 NGỌC LINH, PHÒNG ĐÀO TẠO


Khóa học thẩm định giá,chứng chỉ thẩm định giá,học thẩm định giá,thẩm định giá,đăng ký học,
cấp chứng chỉ nghiệp vụ Thẩm định giá do Học viện Tài chính-Bộ Tài Chính cấp.( Chứng chỉ là điều kiện cần để đăng ký dự thi và cấp Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính tổ chức)
 
Bên trên