THÔNG BÁO - NỘI QUI

Dành cho Công ty muốn mở rộng hệ thống phân phối hoặc Đại diện bán hàng ngành...
CHÚ Ý:/b>
1 - Không đăng sản phẩm thương hiệu Trung Quốc và sản phẩm không phù hợp, không thuộc các ngành trong chuyên mục này.
2 - Mỗi thành viên chỉ được tạo 1 chủ đề duy nhất trong 1 chuyên mục, không spam vào bài viết của thành viên khác. Nghiêm cấm dùng nhiều Acc để đăng bài
3 - Tên chủ đề bài viết không được viết chữ IN HOA hoặc quá ngắn hay quá dài không rõ nghĩa
4 - Nội dung bài viết phải có đầy đủ thông tin sản phẩm, xuất sứ, thông tin liên hệ.
===> Nếu vi phạm sẽ banned Acc. Vi phạm nhiều lần sẽ xóa Acc và toàn bộ dữ liệu bài viết đã đăng tin.
Bên trên